اخبار جشنواره

دبیر ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

طی حکمی رییس واحد استانی خراسان رضوی دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان دبیر پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت منصوب شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر […]