فیلم آموزشی نحوه کار با پرتال ثبت دستاورد

پرتال ثبت دستاورد انجمن های علمی دانشجویی و همچنین دستاوردهای دانشجویان در اختیار استان ها قرار گرفت. سرپرست اداره فرهنگی و دانشجویی واحد استان البرز، افزود در راستای آشنایی همکاران با این سامانه، فیلم آموزشی تهیه شده است. همکاران محترم می توانند برای دانلود فیلم اینجا را کلیک نمایند.