فیلم تشریح دستورالعمل اجرایی جشنواره

فیلم تشریح دستورالعمل اجرایی پنجمین جشنواره درون دانشگاهی از سوی دبیرخانه در اختیار کلیه انجمن های علمی قرار گرفت.

مهندس صفری، سرپرست اداره فرهنگی و دانشجویی واحد استان البرز با اعلام این خبر، ابراز امیدواری کرد مجموعه همکاران و مسئولین انجمن های علمی با بررسی این فیلم، نسبت به تکمیل دقیق فرم های جشنواره اقدام نمایند.

جهت دریافت فیلم تشریح دستورالعمل اجرایی جشنواره اینجا را کلیک نمایید.