دبیر پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

طی حکمی رییس واحد استانی البرز دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان دبیر پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر بهرامی نسب معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی در حکمی دکتر سادات حسینی رییس واحد استانی البرز این دانشگاه را به عنوان دبیر پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “دبیر پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت”منصوب می شوید.

با عنایت به اینکه جشنواره در سه سطح استانی، دانشگاهی و ملی و دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار می گردد، امید است با توکل به خداوند متعال و با سعی و تلاش وافر در بهره¬گیری از نیروهای خدوم، توانمند و متعهد در انجام وظایف محوله و برگزاری شایسته این جشنواره، که همزمان با بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه برگزار می گردد، موفق و موید باشید.»

جشنواره حرکت با هدف شناسایی، حمایت و تقویت ایده های علمی دانشجویان در قالب رقابت علمی سازنده بین انجمن های علمی دانشجویی و با رویکرد ترویج اقتصاد دانش بنیان برگزار می شود.

آثار برگزیده این جشنواره برای داوری و رقابت با انجمن های علمی سایر دانشگاه های کشور در دهمین جشنواره ملی حرکت حضور خواهند یافت.