ابلاغ دستورالعمل اجرایی پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

دستورالعمل اجرایی پنجمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت ویژه فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی دانشجویان به واحدهای استانی ابلاغ گردید.
اداره فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز از کلیه مدیران و کارشناسان انجمن های علمی دانشگاه ها درخواست می نماید که با توجه به تغییرات دستورالعمل نسبت به دوره های پیشین جشنواره، در بخش های مختلف رقابت دقت لازم را بعمل آورند و همچنین با توجه به افزایش طیف شرکت کنندگان در جشنواره فراخوان جشنواره در سطح دانشگاه و تمامی دانشجویان اطلاع رسانی شود.
بدیهی است که مبنای عمل در بخش های مختلف جشنواره و فرآیند و مبنای داوری در مرحله ملی جشنواره، این دستورالعمل خواهد بود.
جهت دریافت فایل دستورالعمل اجرایی دهمین جشنواره ملی حرکت اینجا را کلیک فرمائید.