شرکت در جشنواره

مدیران محترم سازمان ها و استان ها، جهت ثبت اطلاعات شخصی خود به پرتال جشنواره درون دانشگاهی حرکت به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

 

پرتال جشنواره درون دانشگاهی حرکت