دبیرخانه

آدرس:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، میدان دکتر شریعتی، خیابان ملک الشعرای بهار ۲۹ پلاک ۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی، طبقه دوم، اداره فرهنگی و دانشجویی

 

تلفن : ۳۸۵۳۱۹۰۱-۰۵۱

داخلی ۱۲۳

 

فکس: ۳۸۵۳۱۹۰۷-۰۵۱

پرتال رسمی دانشگاه: kr.uast.ac.ir